برچسب: زهرا صافی

گپ و گفت 740: وبینار حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها به میزبانی موسسه پویش هم افزایی ژینو

موسسه پویش هم افزایی ژینو با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای دورهم‌‌‌‌نشینی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه ای …

گپ و گفت 739: وبینار حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها به میزبانی پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس و موسسه پویش هم‌‌‌‌افزایی ژینو و دورهم‌‌‌‌نشینی و فضای کار اشتراکی کوآپ با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حسابرسی و بازرسی تامین …

گپ و گفت 738: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

شهرک های صنعتی استان قزوین و موسسه اندیشه سازان ترقی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی …

گپ و گفت 723: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA و شرکت سالم صنعت بخت (سیبک) و دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی با همکاری ابرستان برگزار می کند: محورهای گپ و …

گپ و گفت 720: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی تشریح …

گپ و گفت 715: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری تشریح …

گپ و گفت 714: وبینار آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین …

گپ و گفت 706: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری تشریح قوانین مرتبط با قراردادها (ماده 38 قانون و تبصره های …