برچسب: سجاد نعیم وفا

گپ و گفت 193: آشنایی با چالش های حقوقی استارتاپ ها با همکاری مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

محورهای گپ و گفت آشنایی با چالش های حقوقی استارتاپ ها آشنایی با الزامات حقوقی استارتاپ ها تضامین تعهدات طرفین استارتاپ ها تجربه های موفق و ناموفق حقوقی استارتاپ …