برچسب: مجید آموزنده فرد

گپ و گفت 713: وبینار آشنایی با راهکارهای كاهش هزينه، بهبود عملكرد و افزايش قدرت تصميم گيری در حوزه راه و ساختمان به میزبانی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با راهکارهای كاهش هزينه، بهبود عملكرد و افزايش قدرت تصميم گيری در حوزه راه …