آخرین بروزرسانی: 2 دی 1398

به گپ و گفت خوش آمدید!

گپ و گفت دورهمی صمیمی و دوستانه است که در محل اتحادیه ها و انجمن های صنفی، شتابدهنده ها، مراکز رشد و پارک های علم و فناوری و سازمان ها برگزار می شود.

حاضرین کسانی هستند که در گپ و گفت ها ثبت نام می کنند و به محل برگزاری رجوع می کنند.

حاضرین برای برگزاری بهتر گپ و گفت ها می بایست موارد زیر را رعایت کنند:

  1. از آنجا که برای هماهنگی ورود به محل برگزاری گپ و گفت نیاز به هماهنگی با حراست می باشد، مسئولیت صحت نام به منظور ورود بر عهده حاضرین می باشد.
  2. در صورت هرگونه تغییر در محل یا ساعت برگزاری مراتب به صورت تلفنی یا پیامکی به اطلاع حاضرین می رسد.
  3. برای حضور در گپ و گفت ها، نیاز به ثبت نام رایگان در سایت گپ و گفت می باشد، لذا خواهشمندیم بدون ثبت نام به محل برگزاری گپ و گفت رجوع نکنید.
  4. حاضرین در هنگام ثبت نام، شماره تلفن به همراه نام خانوادگی خود را در اختیار گپ و گفت قرار می دهد. نام حاضرین ممکن است در اختیار میزبان به منظور هماهنگی ورود با حراست قرار گیرد، اگرچه تلفن حاضرین در اختیار شخص ثالثی قرار نمی گیرد.
  5. حاضرین بعد از ثبت اطلاعات تماس خود، پیامکی برای تایید ثبت نام دریافت می کنند. همچنین پیامکی در روز قبل از برگزاری گپ و گفت به منظور یادآوری و روز بعد از حضور در گپ و گفت برای ارزیابی میزان رضایت از حضور خود در گپ و گفت دریافت می کنند.
  6. حاضرین در روز برگزاری گپ و گفت تماس تلفنی برای یادآوری حضور در گپ و گفت دریافت می کنند.
  7. گپ و گفت ها طبق برنامه راس ساعت شروع و راس ساعت به پایان می رسد.
  8. اطلاعات تماس حاضرین در اختیار مهمان و حامی گپ و گفت قرار نمی گیرد. اگرچه ممکن است به دلیل ورود حراستی محل برگزاری، نام و شماره موبایل حاضرین در اختیار میزبان گپ و گفت قرار گیرد.