گپ و گفت

گپ و گفت: هم افزایی دانش و تجربه


لیست گپ و گفت های اخیر

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها


زمان: شنبه, 2 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: انجمن زنان مدیر کارآفرین
بیمه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

بیمه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا


زمان: یکشنبه, 3 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: بیمه سامان
قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر در پارک های فناوری

قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر
در پارک های فناوری

زمان: یکشنبه, 3 شهریور ماه 1398، ساعت 14 تا 16
میزبان: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

لیست گپ و گفت ها به ترتیب زمان

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها


زمان: شنبه, 2 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: انجمن زنان مدیر کارآفرین
بیمه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

بیمه استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا


زمان: یکشنبه, 3 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: بیمه سامان
قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر در پارک های فناوری

قوانین مالی و حقوقی برای شرکت های مستقر
در پارک های فناوری

زمان: یکشنبه, 3 شهریور ماه 1398، ساعت 14 تا 16
میزبان: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
بیمه و نکات حقوقی برای تور لیدرها

بیمه و نکات حقوقی برای تور لیدرها

زمان: دوشنبه, 4 شهریور ماه 1398، ساعت 16 تا 18
میزبان: کافه ایونت
نکات حقوقی جذب سرمایه برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی جذب سرمایه
برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ

زمان: دوشنبه, 4 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس
نکات حقوقی قرارداد کار

نکات حقوقی قرارداد کار


زمان: سه شنبه, 5 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: کارمانا
بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

زمان: سه شنبه, 5 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: باشگاه نوآوری نیترو
بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

زمان: چهارشنبه, 6 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار
نکات حقوقی قرارداد کار برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی قرارداد کار
برای شرکت های نوپا و استارتاپ ها

زمان: یکشنبه, 10 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)
نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران
کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

زمان: یکشنبه, 10 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: شریف اکسلریتور
مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها


زمان: دوشنبه, 11 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: مرکز نوآوری رفاتک
 تکالیف و معافیت های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی

تکالیف و معافیت های مالیاتی
اشخاص حقیقی و حقوقی

زمان: دوشنبه, 11 شهریور ماه 1398، ساعت 16 تا 18
میزبان: کافه ایونت
بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

بیمه پرسنل و
مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

زمان: سه شنبه, 12 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: خانه نوآوری
بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها


زمان: سه شنبه, 12 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: کارخانه نوآوری و شتابدهی ماد
نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

نکات حقوقی قرارداد هم بنیانگذاران و سرمایه گذاران
کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

زمان: شنبه, 23 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: باشگاه نوآوری نیترو
حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده 38 قانون تامین اجتماعی)

حق بیمه قراردادهای پیمانکاری
(ماده 38 قانون تامین اجتماعی)

زمان: یکشنبه, 24 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: شتابدهنده جهش
بهترین نرم افزار حسابداری برای استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

بهترین نرم افزار حسابداری برای
استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

زمان: یکشنبه, 24 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: دانشگاه صنعتی امیرکبیر
بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا


زمان: دوشنبه, 25 شهریور ماه 1398، ساعت 14 تا 16
میزبان: پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

زمان: دوشنبه, 25 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: باشگاه کارآفرینی تیوان
نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه

نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه

زمان: دوشنبه, 25 شهریور ماه 1398، ساعت 16 تا 18
میزبان: کافه ایونت
قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان

قانون کار و بیمه برای اتباع افغانستان

زمان: سه شنبه, 26 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: کارآفرینی ارزش آفرینان افغانستان
مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

مدیریت مالی برای مدیران غیرمالی

زمان: سه شنبه, 26 شهریور ماه 1398، ساعت 14 تا 16
میزبان: مرکز کارآفرینی دانشگاه تربیت مدرس
مسائل حقوقی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

مسائل حقوقی استارتاپ ها و کسب و کارهای نوپا

زمان: چهارشنبه, 27 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: شتابدهنده فارابی
بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

بیمه پرسنل و مدیران استارتاپ ها و شرکت های نوپا

زمان: چهارشنبه, 27 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: پارک علم و فناوری البرز
مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی

زمان: چهارشنبه, 27 شهریور ماه 1398، ساعت 15 تا 17
میزبان: فینووا

برگزارکنندگان گپ و گفت

بیدبرگ مشاوره بیمه مالیات امور حقوقی
بیدبرگ: مشاور بیمه، مالیات و امور حقوقی
مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
مرکز رشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر
شتابدهنده فینووا
شتابدهنده فینووا
مرکز نوآوری پارادایس هاب
مرکز نوآوری پارادایس هاب
فضای کار اشتراکی کارمانا
فضای کار اشتراکی کارمانا
شتابدهنده جهش
شتابدهنده جهش

آلبوم تصاویر گپ و گفت

گپ و گفت بیدبرگ
گپ و گفت بیدبرگ
گپ و گفت بیدبرگ

مشکلات بیمه، مالیات و امور حقوقی از جمله دغدغه های شرکت های تجاری و عموم مردم می باشد. موضوعاتی مانند: بیمه تامین اجتماعی، اعتراض به جریمه های مالیاتی و شکایت های مختلف حقوقی و کیفری حوزه های تخصصی می باشند که همواره شرکت ها و آحاد مردم با این مشکلات درگیر می باشند. گپ و گفت در یک فضای صمیمی و دوستانه در مرکز رشد، شتابدهنده، پارک علم و فناوری، اتحادیه صنفی، انجمن های صنفی و دیگر سازمان ها برگزار می شود. نحوه برگزاری گپ و گفت به گونه ایست تا حاضرین بتوانند نسبت به یادگیری در مورد مباحث بیمه، مالیات و امور حقوقی به نحوه ای تعاملی بپردازند و در مورد راهکارهای مربوط به موضوع مورد علاقه خود در حوزه بیمه، مالیات و امور حقوقی گفت و گو کنند.