مرکز نوآوری ایران زمین برگزار میکند

آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال
- آشنایی با مالیات ارزش افزوده
- بخشنامه جدید نوآفرین برای معافیت مالیاتی شرکت های نوپا

زمان : شنبه ۱۸ آبان 1398 ساعت 15:00 تا 17:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مهدی منفرد
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.