باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس برگزار میکند

اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- معیارهای انتخاب نرم افزار حسابداری
- انواع نرم افزار حسابداری و ویژگی های آن
- تطابق ویژگی های نرم افزار حسابداری با کسب و کار
- چگونگی انتخاب و طراحی سیستم مالی در کسب و کار

زمان : دوشنبه ۴ آذر 1398 ساعت 16:00 تا 18:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : رامان فدایی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.