سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار میکند

فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- قوانین مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم
- معافیت های مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم
- فرایند رسیدگی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم
- فرایند دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم

زمان : چهارشنبه ۱۸ دی 1398 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.