موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور برگزار میکند

اصول مقاله نویسی کیفی و نکات کاربردی آن

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- چگونه آماده نوشتن مقاله کیفی شویم؟
- چه موضوعاتی را و کجا در مقاله کیفی بیاوریم؟
- چگونه تعادل بین توصیف و تفسیر نتایج برقرار کنیم؟
- نقد و بررسی گام به گام پیش نویس یک مقاله کیفی و یک مقاله کیفی چاپ شده در مجله معتبر

زمان : سه‌شنبه ۱۵ مهر 1399 ساعت 17:00 تا 21:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : دکتر فریده خلج آبادی فراهانی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.