بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار میکند

ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- ارزش افزوده در قانون
- فرآیند رسیدگی مالیاتی ارزش افزوده
- مفاهیم و مبانی ارزش افزوده

زمان : دوشنبه ۱۹ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیررضا حیدری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.