گپ و گفت برگزار میکند

آشنایی با نکات حقوقی مرخصی استعلاجی، بارداری و زایمان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مرخصی بانوان در دوران بارداری و زایمان
- حقوق و مزایای بانوان در دوران بارداری و زایمان
- شرایط استفاده از مرخصی استعلاجی
- حقوق و مزایای در دوران استفاده از مرخصی استعلاجی

زمان : دوشنبه ۱۹ آبان 1399 ساعت 16:00 تا 17:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : حمید محمدی مقدم
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.