مدرسه کسب و کار نیترو برگزار میکند

آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- حمایت های مالیاتی از شرکتهای دانش بنیان
- مشکلات و راهکارهای مالیاتی شرکت های دانش بنیان
- مالیات بر ارزش افزوده در شرکت های دانش بنیان
- صورت معاملات خرید و فروش فصلی در شرکت های دانش بنیان

زمان : چهارشنبه ۲۸ آبان 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.