مرکز شتابدهی نوآوری ، شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا برگزار میکند

بیمه و مالیات کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- نقش بیمه و مالیات در بیزینس مدل و جریان های مالی
- نحوه صدور فاکتور برای فروش خدمات استارتاپ ها
- معافیت های بیمه و مالیات خدمات استارتاپ ها
- بررسی جدیدترین بخشنامه های بیمه و مالیات مربوط به استارتاپ ها

زمان : یکشنبه ۹ آذر 1399 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : آرش غیاثی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.