سندیکای آسانسور و پله برقی ایران برگزار میکند

آشنایی با مفاهیم و نکات کلیدی قانون کار

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- مهمترین و کاربردی ترین مواد قانون کار
- حمایت های قانون کار از کارگران
- حمایت های قانون کار از کارفرمایان
- رابطه قانون کار و تامین اجتماعی

زمان : یکشنبه ۱۲ بهمن 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : بابک عزیزی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.