انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار میکند

تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر طراحی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با فرایند تفکر طراحی
- شناسایی فرصت های صادراتی
- مطالعه موردی استارتاپ چمروش
- مطالعه موردی شرکت تراکتورسازی ایران

زمان : سه‌شنبه ۱۴ بهمن 1399 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین روشن ضمیر
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.