بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار میکند

راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- خرید و فروش اقساطی، فرصت یا تهدید
- مدیریت ریسک های عدم پرداخت اقساط و جلوگیری از زیان
- پوشش بیمه در فروش اقساطی
- مشتری اعتباری و فروش اقساطی و جایگاه آن در سود و زیان کسب و کارها

زمان : دوشنبه ۱۱ اسفند 1399 ساعت 14:00 تا 15:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : محمد کولیوند
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.