گپ و گفت برگزار میکند

آموزش طراحی و برنامه ریزی رویداد به شرط اشتغال

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- کاربرد برگزاری رویداد در کسب و کارها
- ارکان برگزاری رویداد به سبک گپ و گفت
- فرایند طراحی و اجرا رویداد اثربخش
- فرصت های همکاری و اشتغال

زمان : سه‌شنبه ۲۴ فروردین 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیر جعفری
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.