پارک علم و فناوری لرستان برگزار میکند

آشنایی با مفاهیم و نکات کلیدی قانون کار

گپ و گفت - حضوری

محورهای گپ و گفت :

- مهمترین و کاربردی ترین مواد قانون کار
- حمایت های قانون کار از کارگران
- حمایت های قانون کار از کارفرمایان
- رابطه قانون کار و تامین اجتماعی

زمان : یکشنبه ۲۹ فروردین 1400 ساعت 15:00 تا 16:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت حضوری برگزار میشود.
مهمان : مرتضی فلکی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.