گپ و گفت برگزار میکند

واکاوی ماده ۲۱۶ ق.م.م، مباحثه و پرسش و پاسخ

گپ و گفت - اینستاگرامی

محورهای گپ و گفت :

- با حضور امیررضا حیدری، کارشناس مالیاتی و مدیر مرکز پژوهشها و تحقیقات راهبردی حقوق اقتصادی روزنامه صدای ملت
- دادرسی و دادخواهی
- آیین نامه ماده ۲۱۸ ق.م.م
- حقوق عمومی مرتبط

زمان : شنبه ۲۳ اسفند 1399 ساعت 18:00 تا 19:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت اینستاگرامی برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.