مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر برگزار میکند

تحول دیجیتال و هوشمندسازی

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با نقشه راه تحول دیجیتال
- معرفی پنج حوزه تحول دیجیتال
- کشاورزی آینده و مفهوم کشاورزی هوشمند
- مطالعه موردی شرکت تراکتورسازی ایران

زمان : پنجشنبه ۲۶ فروردین 1400 ساعت 14:00 تا 16:00
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : امیرحسین روشن ضمیر
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.