بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار میکند

نکات حقوقی عقد ازدواج و مهریه

گپ و گفت - وبیناری

محورهای گپ و گفت :

- آشنایی با نکات حقوقی و قانونی مهریه
- آشنایی با شروط ضمن عقد
- وکالت طلاق توسط زن و حق خروج از کشور در عقدنامه
- شرایط حق تحصیل، اشتغال و حضانت فرزند در عقدنامه

زمان : یکشنبه ۲۰ تیر 1400 ساعت 17:00 تا 18:30
نحوه برگزاری : این گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار میشود.
مهمان : فاطمه میرمهدی
هزینه : ثبت نام در این گپ و گفت رایگان می باشد.