دسته: سایر

گپ و گفت 241: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم قوانین مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم معافیت های مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم …

گپ و گفت 157: قوانین تأمین اجتماعی و منابع انسانی برای کارگزاران بیمه با همکاری انجمن کارگزاران رسمی بیمه

محورهای گپ و گفت قوانین تأمین اجتماعی و منابع انسانی برای کارگزاران بیمه آیا بازاریاب می‌بایست بیمه تامین اجتماعی شود؟ آیا بازاریاب مشمول عیدی و سنوات است؟ نکات تأمین …