دسته: گپ و گفت بیمه و قانون کار

گپ و گفت 740: وبینار حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها به میزبانی موسسه پویش هم افزایی ژینو

موسسه پویش هم افزایی ژینو با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای دورهم‌‌‌‌نشینی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها تشریح قوانین مرتبط با حسابرسی بیمه ای …

گپ و گفت 739: وبینار حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی در کسب و کارها به میزبانی پارک فناوری پردیس

پارک فناوری پردیس و موسسه پویش هم‌‌‌‌افزایی ژینو و دورهم‌‌‌‌نشینی و فضای کار اشتراکی کوآپ با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حسابرسی و بازرسی تامین …

گپ و گفت 738: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

شهرک های صنعتی استان قزوین و موسسه اندیشه سازان ترقی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی …

گپ و گفت 733: وبینار راهکارهای افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقا سطح زندگی در همکاری با بیمه سامان به میزبانی بیمه سامان

بیمه سامان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت راهکارهای افزایش درآمد، امنیت شغلی و ارتقا سطح زندگی در همکاری با بیمه سامان آشنایی با طرح ها و روش …

گپ و گفت 726: وبینار نکات کلیدی در خرید بیمه نامه خودرو طبق قوانین جدید به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات کلیدی در خرید بیمه نامه خودرو طبق قوانین جدید تعریف بیمه شخص ثالث خودرو …

گپ و گفت 723: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA

انجمن صنفی ایمنی و بهداشت کار عسلویه ASOSHA و شرکت سالم صنعت بخت (سیبک) و دانشگاه علمی کاربردی پارس جنوبی با همکاری ابرستان برگزار می کند: محورهای گپ و …

گپ و گفت 720: وبینار مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت مهمترین وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در مقابل تامین اجتماعی تشریح …