دسته: گپ و گفت بیمه و قانون کار

گپ و گفت 400: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی انجمن کارگزاران رسمی بیمه

انجمن کارگزاران رسمی بیمه با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، …

گپ و گفت 403: وبینار قوانین منابع انسانی به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت قوانین منابع انسانی آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای …

گپ و گفت 404: وبینار وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت وظایف پیمانکاران و کارفرمایان در ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی نحوه اخذ …

گپ و گفت 395: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان …

گپ و گفت 407: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره …