دسته: گپ و گفت بیمه و قانون کار

گپ و گفت 542: وبینار حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حق بیمه و جایگاه آن در قراردادها نحوه محاسبه حق بیمه قراردادها حق بیمه در قراردادهای …

گپ و گفت 537: وبینار راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری خرید و فروش اقساطی، …

گپ و گفت 530: وبینار حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن بررسی کلیات خدمات …

گپ و گفت 529: وبینار حمایت های کوتاه مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حمایت های کوتاه مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن بررسی کلیات خدمات تامین اجتماعی …