گپ و گفت 585: وبینار آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 538: وبینار دلایل شکست کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 531: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 523: وبینار بایدها و نباید ها در قرارداد های اعطای نمایندگی فروش به میزبانی خانه نوآوری

گپ و گفت 506: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 517: وبینار نکات حقوقی ثبت شرکت و برند به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 488: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی مركز نوآوری شتاب کارا تکنولوژی

گپ و گفت 495: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 500: وبینار نکات حقوقی قوانین اجاره و خرید و فروش املاک تجاری به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 491: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 466: وبینار آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی قرارداد نویسی ویژه مدیران به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 451: وبینار آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

گپ و گفت 449: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی ابرستان

گپ و گفت 465: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 442: وبینار پولشویی و جرایم رایانه ای به میزبانی بیمه سامان

گپ و گفت 418: لایو اینستاگرام دلایل شکست قراردادهای مشارکت در ساخت به میزبانی حسین اقدامی

گپ و گفت 396: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 402: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 408: وبینار نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی به میزبانی پارک علم و فناوری البرز

گپ و گفت 409: وبینار نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 374: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گپ و گفت 376: وبینار نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

گپ و گفت 378: وبینار پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 386: وبینار نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 389: وبینار آشنایی با نکات حقوقی چک و سفته به میزبانی مرکز نوآوری ایران زمین