گپ و گفت 601: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان هرمزگان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 617: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان ایلام به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 599: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان سمنان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 606: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان قم به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 609: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کردستان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 608: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گیلان‌ به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 604: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان البرز به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 605: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان آذربایجان غربی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 600: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان تهران به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 598: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان مازندران به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 597: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گلستان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 610: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کرمانشاه به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 611: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان چهارمحال و بختیاری به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 612: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان گیلان‌ به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 613: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان کردستان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 614: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان یزد به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 615: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان فارس به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 616: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان بوشهر به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 618: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان سیستان و بلوچستان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 607: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان زنجان به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 594: وبینار آشنایی با قانون جدید چک به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 585: وبینار آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 538: وبینار دلایل شکست کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 531: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قراردادنویسی به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 523: وبینار بایدها و نباید ها در قرارداد های اعطای نمایندگی فروش به میزبانی خانه نوآوری