گپ و گفت 736: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی تکنیک تهران)

گپ و گفت 737: وبینار کات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی بر اساس قانون جدید به میزبانی سندیکای آسانسور و پله برقی ایران

گپ و گفت 735: وبینار آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 734: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 731: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 727: وبینار اصول و نکات بودجه نویسی برای کسب و کارها و مدیران مالی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 728: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

گپ و گفت 729: وبینار فرار مالیاتی، اجتناب مالیاتی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 724: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی پارک البرز

گپ و گفت 722: وبینار بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18) به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

گپ و گفت 721: وبینار بررسی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی (استاندارد حسابداری شماره18) به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 718: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری 3) به میزبانی پارک البرز

گپ و گفت 717: وبینار آثار تغییر در نرخ ارز (استاندارد حسابداری شماره 16) به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 716: وبینار مالیات بر درآمد (استاندارد حسابداری 35) به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

گپ و گفت 713: وبینار آشنایی با راهکارهای كاهش هزينه، بهبود عملكرد و افزايش قدرت تصميم گيری در حوزه راه و ساختمان به میزبانی سندیکای شرکت های تاسیساتی و صنعتی ایران

گپ و گفت 711: وبینار اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 710: وبینار آشنایی و بررسی صورت های مالی به میزبانی مرکز نوآوری ایران زمین

گپ و گفت 709: وبینار آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و کار به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 708: وبینار آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 698: وبینار آشنایی با چگونگی دفاع از تراکنش های بانکی در نظام مالیاتی به میزبانی تیوان

گپ و گفت 696: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 695: وبینار آشنایی با حسابداری مخارج تأمین مالی (استاندارد حسابداری 13) به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 671: وبینار آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 694: وبینار آشنایی با حسابداری سرمایه گذاری ها (استاندارد حسابداری 15) به میزبانی خانه نوآوری

گپ و گفت 692: وبینار آشنایی با حسابداری موجودی مواد و کالا (استاندارد حسابداری 8) به میزبانی پارک علم و فناوری لرستان