گپ و گفت 687: وبینار صورت جریان های نقدی (استاندارد حسابداری ۲)

گپ و گفت 686: وبینار آشنایی با مفاهیم و اصول مالی در دارایی های ثابت مشهود (استاندارد حسابداری 11) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 683: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 682: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری ۳) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 673: وبینار آشنایی با مفاهیم و اصول مالی در دارایی های ثابت مشهود (استاندارد حسابداری 11) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 672: وبینار آشنایی با قوانین جدید در رسیدگی به مالیات عملکرد به میزبانی پارک البرز

گپ و گفت 671: وبینار آشنایی با مفاهیم بدهی ها، دارایی ها و ذخایر احتمالی در حسابداری (استاندارد حسابداری 49) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 670: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 654: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری ۳) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 649: وبینار صورت جریان های نقدی (استاندارد حسابداری ۲) به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 647: لایو اینستاگرام آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی مسعود امیرآتشانی

گپ و گفت 645: لایو اینستاگرام اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی مسعود امیرآتشانی

گپ و گفت 644: وبینار شناسایی درآمد عملیاتی (استاندارد حسابداری ۳) به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 638: وبینار شناخت و بررسی صورتهای مالی اساسی در حسابداری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 629: وبینار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 581: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 579: وبینار آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 576: وبینار آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارك علم و فناوري يزد

گپ و گفت 568: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 566: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 565: وبینار آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

گپ و گفت 573: لایو اینستاگرام واکاوی ماده ۲۱۶ ق.م.م به میزبانی موسسه حقوقی امید رحمت حق

گپ و گفت 572: لایو اینستاگرام واکاوی ماده ۲۱۶ ق.م.م، مباحثه و پرسش و پاسخ به میزبانی موسسه حقوقی امید رحمت حق

گپ و گفت 555: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 553: وبینار حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها به میزبانی روابط عمومی استانداری مازندران