گپ و گفت 525: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 522: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 521: وبینار قابلیت های نرم افزار حسابداری در طراحی کدینگ و ره آورد های آن در استخراج گزارشات به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 520: وبینار نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 505: وبینار ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 503: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 507: وبینار اصول حسابداری و مالی برای مدیران به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 508: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 502: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

گپ و گفت 512: وبینار آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

گپ و گفت 514: وبینار ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی تیوان

گپ و گفت 518: وبینار بایدها و نبایدهای بودجه نویسی برای مدیران مالی به میزبانی روابط عمومی استانداری مازندران

گپ و گفت 510: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی خانه نوآوری

گپ و گفت 483: وبینار مالیات بر درآمد مشاغل و اشخاص حقوقی به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

گپ و گفت 485: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 486: وبینار ارزش افزوده و فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین

گپ و گفت 489: وبینار نکات مالی رسیدگی به تراکنش های بانکی به میزبانی فینتو

گپ و گفت 493: وبینار اصول حسابداری و مالی برای مدیران به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

گپ و گفت 497: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی پارک البرز

گپ و گفت 498: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

گپ و گفت 478: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی مرکز نوآوری ایران زمین

گپ و گفت 474: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 475: وبینار تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به میزبانی شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

گپ و گفت 476: وبینار اصول حسابداری و مالی برای مدیران به میزبانی انجمن کارگزاران رسمی بیمه

گپ و گفت 477: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی