گپ و گفت 415: وبینار تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به میزبانی خانه نوآوری

گپ و گفت 399: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 401: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی مدیریت ثروت ستارگان

گپ و گفت 410: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی مرکز نوآوری ایران زمین

گپ و گفت 411: وبینار قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 414: وبینار فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی مرکز خدمات نوآوری و تجاری سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 417: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 405: وبینار آشنایی با مسائل سرقفلی و قوانین جاری به میزبانی بیمه سامان

گپ و گفت 377: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 372: وبینار فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ به میزبانی آرمان سنجش

گپ و گفت 371: وبینار فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ به میزبانی انجمن کارگزاران رسمی بیمه

گپ و گفت 370: وبینار کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹ به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 369: وبینار کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹ به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 368: وبینار فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

گپ و گفت 367: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 366: وبینار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 350: وبینار نکات حقوقی مالیات بر ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 358: وبینار آشنایی با مسائل سرقفلی و قوانین جاری به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 359: وبینار قوانین مالیاتی و معافیت های شرکتهای دانش بنیان به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 362: وبینار تکالیف مالیاتی کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها به میزبانی مرکز نوآوری ایران زمین

گپ و گفت 357: ضرورت تک دفتره بودن شرکت ها و بخشودگی های مالیاتی مرتبط به کرونا به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

گپ و گفت 346: وبینار کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹ به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 345: وبینار کارگاه آموزش اظهارنامه مالیاتی ۹۹ به میزبانی بیدبرگ

گپ و گفت 332: وبینار آشنایی با نحوه تنظیم اظهارنامه مالیاتی به میزبانی تیوان

گپ و گفت 343: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی سندیکای آسانسور ایران