گپ و گفت 568: وبینار نکات ارزش افزوده و صورت معاملات فصلی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 566: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 565: وبینار آشنایی با اصول مالیاتی شرکتهای دانش بنیان به میزبانی پارک فناوری اطلاعات و ارتباطات یزد

گپ و گفت 573: لایو اینستاگرام واکاوی ماده ۲۱۶ ق.م.م به میزبانی موسسه حقوقی امید رحمت حق

گپ و گفت 572: لایو اینستاگرام واکاوی ماده ۲۱۶ ق.م.م، مباحثه و پرسش و پاسخ به میزبانی موسسه حقوقی امید رحمت حق

گپ و گفت 555: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 553: وبینار حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها به میزبانی روابط عمومی استانداری مازندران

گپ و گفت 553: وبینار حسابرسی مالیاتی اشخاص حقوقی و شرکت ها به میزبانی روابط عمومی استانداری مازندران

گپ و گفت 545: وبینار ضرورت ها و اصول تغییر نرم افزار حسابداری در کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 543: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک به میزبانی سپیدار سیستم

گپ و گفت 544: وبینار اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها به میزبانی تیوان

گپ و گفت 540: وبینار نکات کاربردی و حقوقی مالیات املاک به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

گپ و گفت 534: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی دانشگاه یاسوج

گپ و گفت 541: وبینار قوانین مالیاتی و سایر قوانین به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گپ و گفت 536: وبینار آشنایی با نحوه محاسبه بهای تمام شده کالا و خدمات در کسب و کارها و جایگاه آن در موفقیت مالی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 533: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی پارک علم و فناوری لرستان

گپ و گفت 525: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 522: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

گپ و گفت 521: وبینار قابلیت های نرم افزار حسابداری در طراحی کدینگ و ره آورد های آن در استخراج گزارشات به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 520: وبینار نحوه بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 505: وبینار ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس

گپ و گفت 503: وبینار اصول حسابداری و مدیریت مالی برای کسب و کارها به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

گپ و گفت 507: وبینار اصول حسابداری و مالی برای مدیران به میزبانی کارمانا

گپ و گفت 508: وبینار مدیریت مالی و مالیاتی برای مدیران غیرمالی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر

گپ و گفت 502: وبینار آشنایی با فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت ها به میزبانی شهرک های صنعتی استان قزوین