گپ و گفت 681: وبینار دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین) به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 680: وبینار دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین) به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 679: وبینار دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین) به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 678: وبینار دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین) به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 677: وبینار دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین) به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 676: وبینار دوره جامع آموزش روش تحقیق کیفی (صفر تا 100 پژوهش کیفی در 12 ساعت آموزش آنلاین) به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 635: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی در استان آذربایجان شرقی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 626: وبینار راهکارهای تعامل با قانون کار و اداره کار برای کسب و کارها به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 628: وبینار جرایم مالیاتی و بخشودگی ها و جرایم کیفری به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 593: وبینار هم اندیشی جوانان حامی دکتر عباسی به میزبانی تیم حامیان جوان دکتر عباسی

گپ و گفت 590: وبینار به میزبانی موسسه مطالعات و مدیریت جامع و تخصصی جمعیت کشور

گپ و گفت 589: وبینار آشنایی با نسل پنجم بازاریابی: فناوری در خدمت انسان به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 574: وبینار تحول دیجیتال و هوشمندسازی به میزبانی مدیریت فناوری و توسعه نوآوری دانشگاه صنعتی امیرکبیر