1- برای ثبت نام در گپ و گفت می توانید به صفحه اصلی سایت گپ و گفت که در لینک زیر آمده است رجوع کنید

 

2- گپ و گفت مدنظر خود را انتخاب کنید.

3- در صفحه اختصاصی آن گپ و گفت بعد از مشاهده زمان و محل برگزاری و در صورت تمایل به ثبت نام می توانید به صورت رایگان نام و موبایل خود را ثبت کنید.

4- ثبت نام شما تکمیل می شود و پیامکی حاوی اطلاعات زمان و محل برگزاری برای شما ارسال می شود.

5- در زمان و مکان اعلام شده به محل برگزاری گپ و گفت مراجعه کنید. در صورتی که گپ و گفت به صورت وبیناری برگزار می شود، بر روی دکمه زیر کلیک کنید.