برچسب: آکادمی پویندگان PTJ Academy

گپ و گفت 557: وبینار آشنایی با رمز ارزهای دیجیتال و کیف پول دیجیتالی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری آکادمی پویندگان PTJ Academy برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با رمز ارزهای دیجیتال و کیف پول دیجیتالی …