برچسب: اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

گپ و گفت 374: وبینار نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران به میزبانی اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی

اتحادیه کشوری کسب و کارهای مجازی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی برای مدیران رایج ترین اشتباهات حقوقی …