برچسب: الهه رامندیان

گپ و گفت 506: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی پارک علم و فناوری دانشگاه تهران

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری آشنایی با قوانین مالکیت …

گپ و گفت 488: وبینار نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری به میزبانی مركز نوآوری شتاب کارا تکنولوژی

هلدینگ سرمایه گذاری شتاب تک با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات حقوقی مالکیت فکری، ایده، برند و طرح تجاری آشنایی با قوانین مالکیت فکری …

گپ و گفت 409: وبینار نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نکات کاربردی و حقوقی قرارداد نویسی جایگاه قراردادها در محاکم قضایی جایگاه داوری …

گپ و گفت 361: وبینار پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت پولشویی و جرایم رایانه ای در بانکداری الکترونیک تبعات و جرایم پولشویی …