برچسب: امیرحسین حیدری

گپ و گفت 722: وبینار بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18) به میزبانی دانشگاه علم و فرهنگ

دانشگاه علم و فرهنگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت بررسی معاملات در صورت های مالی (استاندارد حسابداری شماره18) صورت های مالی تلفیقی پس از تاریخ تحصیل معاملات …

گپ و گفت 721: وبینار بررسی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی (استاندارد حسابداری شماره18) به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران برگزار می کند: محورهای گپ و گفت بررسی صورت سود و زیان و صورت وضعیت مالی (استاندارد حسابداری شماره18) صورت های مالی تلفیقی …

گپ و گفت 717: وبینار آثار تغییر در نرخ ارز (استاندارد حسابداری شماره 16) به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آثار تغییر در نرخ ارز (استاندارد حسابداری شماره 16) بررسی اقلام پولی و غیر پولی …

گپ و گفت 711: وبینار اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها به میزبانی باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای کسب و کارها معیارهای انتخاب نرم افزار حسابداری …

گپ و گفت 709: وبینار آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و کار به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با طراحی کدینگ در سیستم مالی و ره آورد های آن در استخراج گزارشات کسب و …

گپ و گفت 708: وبینار آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با روش های تهیه صورت جریان های نقدی و تحلیل آن تهیه …