برچسب: امیرحسین روشن ضمیر

گپ و گفت 589: وبینار آشنایی با نسل پنجم بازاریابی: فناوری در خدمت انسان به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نسل پنجم بازاریابی: فناوری در خدمت انسان مروری بر تکامل علم بازاریابی از …

گپ و گفت 526: وبینار تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر طراحی به میزبانی گروه صنعتی تراکتورسازی ايران

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری گروه صنعتی تراکتورسازی ايران و استارتاپ چمروش برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تدوین راهبرد صادراتی با رویکرد تفکر …