برچسب: امیرنکوئیان

گپ و گفت 341: وبینار تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی به میزبانی آرمان سنجش

آرمان سنجش برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تعیین علل خسارت و برآورد میزان آن در پروژه های ساختمانی مجوزهای لازم جهت تخریب ساختمانها و گودبرداری اصول استاندارد …