برچسب: انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

گپ و گفت 700: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری تشریح قوانین مرتبط …

گپ و گفت 477: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت …

گپ و گفت 459: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید به میزبانی انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی

انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون جدید نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت …

گپ و گفت 283 در انجمن سازندگان تجهیزات صنعتی: فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با همکاری بیدبرگ

محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، عیدی و سنوات کارگر فرایند اداری شکایت از کارگر یا …