برچسب: انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

گپ و گفت 699: وبینار آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی حسابرسی و بازرسی تامین اجتماعی …

گپ و گفت 628: وبینار جرایم مالیاتی و بخشودگی ها و جرایم کیفری به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری شرکت نرم افزاری فرداد برگزار می کند: محورهای گپ و گفت جرایم مالیاتی و بخشودگی ها و جرایم کیفری زمان: …

گپ و گفت 589: وبینار آشنایی با نسل پنجم بازاریابی: فناوری در خدمت انسان به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نسل پنجم بازاریابی: فناوری در خدمت انسان مروری بر تکامل علم بازاریابی از …

گپ و گفت 580: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، …

گپ و گفت 557: وبینار آشنایی با رمز ارزهای دیجیتال و کیف پول دیجیتالی به میزبانی انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی

انجمن صادرکنندگان صنعتی، معدنی و خدمات مهندسی با همکاری آکادمی پویندگان PTJ Academy برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با رمز ارزهای دیجیتال و کیف پول دیجیتالی …