برچسب: انجمن کارگزاران رسمی بیمه

گپ و گفت 400: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی انجمن کارگزاران رسمی بیمه

انجمن کارگزاران رسمی بیمه با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، …

گپ و گفت 371: وبینار فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ به میزبانی انجمن کارگزاران رسمی بیمه

انجمن کارگزاران رسمی بیمه با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرآیند دادرسی مالیاتی قبل از اصلاحیه ۹۴ فرآیند و رویه دادرسی مالیاتی اصلاحیه دادرسی مالیاتی …

گپ و گفت 157: قوانین تأمین اجتماعی و منابع انسانی برای کارگزاران بیمه با همکاری انجمن کارگزاران رسمی بیمه

محورهای گپ و گفت قوانین تأمین اجتماعی و منابع انسانی برای کارگزاران بیمه آیا بازاریاب می‌بایست بیمه تامین اجتماعی شود؟ آیا بازاریاب مشمول عیدی و سنوات است؟ نکات تأمین …