برچسب: انجمن کارگزاران رسمی بیمه

گپ و گفت 157: قوانین تأمین اجتماعی و منابع انسانی برای کارگزاران بیمه با همکاری انجمن کارگزاران رسمی بیمه

محورهای گپ و گفت قوانین تأمین اجتماعی و منابع انسانی برای کارگزاران بیمه آیا بازاریاب می‌بایست بیمه تامین اجتماعی شود؟ آیا بازاریاب مشمول عیدی و سنوات است؟ نکات تأمین …