برچسب: بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

گپ و گفت 537: وبینار راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت راهکار کاهش ریسک و زیان در فروش اقساطی و اعتباری خرید و فروش اقساطی، …

گپ و گفت 512: وبینار آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با مالیات املاک برای شرکت ها انواع مالیات بر املاک …

گپ و گفت 498: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی …

گپ و گفت 451: وبینار آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با دیوان عدالت اداری و جایگاه آن در محاکم قضایی …

گپ و گفت 429: وبینار ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت ارزش افزوده و فرآیند رسیدگی مالیاتی در قانون ارزش افزوده در …

گپ و گفت 407: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره …