برچسب: حمید محمدی مقدم

گپ و گفت 530: وبینار حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حمایت های بلند مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن بررسی کلیات خدمات …

گپ و گفت 529: وبینار حمایت های کوتاه مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن به میزبانی مدرسه کسب و کار نیترو

مدرسه کسب و کار نیترو برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حمایت های کوتاه مدت در تامین اجتماعی و شرایط برخورداری از آن بررسی کلیات خدمات تامین اجتماعی …

گپ و گفت 439: وبینار توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی به میزبانی آرمان سنجش

آرمان سنجش با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت توافق یا قرارداد و جایگاه آنها در روابط کارگری و کارفرمائی توافقات غیرقانونی کارفرمایان و کارگران و …

گپ و گفت 407: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی

بنیاد بین المللی توسعه علم و فناوری خوارزمی با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره …