برچسب: حمید محمدی مقدم

گپ و گفت 351: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

سندیکای آسانسور ایران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، عیدی …

گپ و گفت 355: وبینار شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری به میزبانی مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش) با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت شرایط و نحوه دریافت بیمه بیکاری شرایط و مراحل دریافت …

گپ و گفت 365: وبینار تعهدات بیمه ای کارفرمایان به میزبانی مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت تعهدات بیمه ای کارفرمایان آشنایی با الزامات قانونی بیمه کارکنان تفاوت نوع …