برچسب: دانشگاه یاسوج

گپ و گفت 706: وبینار آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری به میزبانی دانشگاه یاسوج

دانشگاه یاسوج برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات قانونی تامین اجتماعی در قراردادهای پیمانکاری تشریح قوانین مرتبط با قراردادها (ماده 38 قانون و تبصره های …