برچسب: رامان فدایی

گپ و گفت 259: نکات کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی شرکت ها با همکاری مرکز رشد فناوری اطلاعات و ارتباطات جهاد دانشگاهی (رویش)

محورهای گپ و گفت نکات کاربردی ارائه صورت معاملات فصلی شرکت ها نحوه ثبت فاکتور و برگشت از فروش در صورت معاملات فصلی نحوه ثبت صحیح قراردادها در صورت …

گپ و گفت 175: اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها با همکاری باشگاه کسب و کار دانش بنیان باکس

میزبان با همکاری حامی برگزار می کند محورهای گپ و گفت اصول انتخاب بهترین نرم افزار حسابداری برای شرکت ها معیارهای مهم در انتخاب نرم افزار حسابداری برای استارتاپ …

گپ و گفت 134: مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی با همکاری مرکز توسعه فناوری های مالی بانک انصار

مالیات ارزش افزوده و اصول صدور فاکتور رسمی ثبت نام گواهی ارزش افزوده نکات ارسال اظهارنامه ارزش افزوده معافیت مالیات ارزش افزوده برای کسب و کار ها نوپا و …