برچسب: سارا اسفندیاری

گپ و گفت 419: وبینار چگونه با استخدام حرفه ای نیروهای دورکار، رشد بیزینس خود را چند برابر کنیم به میزبانی تیم هشت

تیم هشت و تیوان برگزار می کند: محورهای گپ و گفت چگونه با استخدام حرفه ای نیروهای دورکار، رشد بیزینس خود را چند برابر کنیم مزایای نیروی دورکاری چیست؟( …