برچسب: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 286 در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با همکاری بیدبرگ

محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، عیدی و سنوات کارگر فرایند اداری شکایت از کارگر یا …

گپ و گفت 266: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کنیم رایج ترین اشتباهات حقوقی در نوشتن قراردادها از چه ضمانت اجراهایی …

گپ و گفت 241: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم قوانین مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم معافیت های مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم …

گپ و گفت 200: آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال آشنایی با مالیات ارزش افزوده نحوه اعتراض به برگ تشخیص …