برچسب: سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

گپ و گفت 366: وبینار اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اظهارنامه مالیاتی اشخاص حقیقی نحوه صحیح تکمیل و ارسال اظهارنامه نکات استفاده از …

گپ و گفت 333: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با مبانی …

گپ و گفت 308: وبینار نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی به میزبانی سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت نحوه رسیدگی به تراکنش های مشکوک بانکی در فرآیند دادرسی مالیاتی نحوه سرکشی …

گپ و گفت 292: وبینار قوانین منابع انسانی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران و بیدبرگ

محورهای گپ و گفت قوانین منابع انسانی آشنایی با الزامات قانونی و بیمه برای قراردادهای کار مشاوره ای یا پروژه ای آشنایی با قوانین و مقررات قرارداد کار دورکاری …

گپ و گفت 286 در سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران: فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما با همکاری بیدبرگ

محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، عیدی و سنوات کارگر فرایند اداری شکایت از کارگر یا …

گپ و گفت 266: نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت نکات حقوقی و کاربردی در قرارداد نویسی چه عنوانی برای قرارداد خود انتخاب کنیم رایج ترین اشتباهات حقوقی در نوشتن قراردادها از چه ضمانت اجراهایی …

گپ و گفت 241: فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی و دادرسی مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم قوانین مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم معافیت های مالیاتی شرکت های واسط و پلتفرم …

گپ و گفت 200: آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها با همکاری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای استان تهران

محورهای گپ و گفت آشنایی با مالیات شرکت های نوپا و استارتاپ ها انواع اظهارنامه مالیاتی و مهلت ارسال آشنایی با مالیات ارزش افزوده نحوه اعتراض به برگ تشخیص …