برچسب: ستاد ورزشکاران انقلابی آیت الله سیدابراهیم رئیسی

گپ و گفت 659: وبینار گردهمایی روئسای ستاد ورزشکاران انقلابی کل کشور به میزبانی ستاد ورزشکاران انقلابی آیت الله سیدابراهیم رئیسی

ستاد ورزشکاران انقلابی آیت الله سیدابراهیم رئیسی برگزار می کند: محورهای گپ و گفت گردهمایی روئسای ستاد ورزشکاران انقلابی کل کشور برنامه ها و سیاست‌های ستاد مرکزی معرفی معاونین …