برچسب: سندیکای آسانسور ایران

گپ و گفت 455: وبینار حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

سندیکای آسانسور ایران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض …

گپ و گفت 438: وبینار اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

سندیکای آسانسور ایران با همکاری فراپیام برگزار می کند: محورهای گپ و گفت اصول برنامه ریزی و مدیریت مالی برای شرکت های کوچک و متوسط اصول مالی در طراحی …

گپ و گفت 351: وبینار فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

سندیکای آسانسور ایران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت فرایند رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما آشنایی با قوانین اداره کار نحوه محاسبه حقوق، عیدی …

گپ و گفت 343: وبینار حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی به میزبانی سندیکای آسانسور ایران

سندیکای آسانسور ایران با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حقوق مودیان مالیاتی، اصول دادخواهی مالیاتی منشور حقوق مودیان مالیاتی آشنایی با مبانی دادخواهی مالیاتی آیین …