برچسب: سپیدار سیستم

گپ و گفت 466: وبینار آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی قرارداد نویسی ویژه مدیران به میزبانی سپیدار سیستم

سپیدار سیستم با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات حقوقی و کاربردی قرارداد نویسی ویژه مدیران جایگاه داوری در قرارداد نویسی دعاوی قابل …

گپ و گفت 434: وبینار حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) به میزبانی سپیدار سیستم

سپیدار سیستم با همکاری بیدبرگ برگزار می کند: محورهای گپ و گفت حق بیمه قراردادهای پیمانکاری (ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی) نحوه اخذ مفاصا حساب بیمه و اعتراض به …