برچسب: شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

گپ و گفت 227: آشنایی با نکات مالی و حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها با همکاری شتابدهنده سلامت الکترونیک کارا

محورهای گپ و گفت آشنایی با نکات مالی و حسابداری برای کسب و کارهای نوپا و استارتاپ ها آشنایی با اصول حسابداری (ثبت، جمع آوری و گزارش گیری هزینه …